1-800-322-8977 support@smart-soft.net
Home 5 Press Releases 5 Press Releases 5 Projects 5 Стартира проект BG16RFOP002-2.073-21006-C01

Стартира проект BG16RFOP002-2.073-21006-C01

02.10.2020

Нa 30.09.2020 г. “СМАРТ СОФТ” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-21006-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от проекта: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

  • Дата на стартиране: 30.09.2020 г.
  • Дата на приключване: 30.12.2020 г.
  • Обща стойност на проекта: 10 000 лв.
  • Финансиране БФП: 100%