1-800-322-8977 support@smart-soft.net
Home 5 Press Releases 5 Press Releases 5 Projects 5 СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

25.08.2021

Нa 24.08.2021 г. “СМАРТ СОФТ” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1674-C01 с предмет „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Целта на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от проекта: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Дата на стартиране: 24.08.2021 г.
Дата на приключване: 24.11.2021 г.
Обща стойност на проекта: 50 000 лв.
Финансиране БФП: 100%