1-800-322-8977 support@smart-soft.net
Home 5 Press Releases 5 Press Releases 5 Projects 5 Приключен проект BG16RFOP002-1.005-0020-C01

Приключен проект BG16RFOP002-1.005-0020-C01

Резултати от приключен проект

25.05.2020

На 22.05.2020 г. СМАРТ СОФТ приключи успешно изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0020-C01 „Разработване на иновативна онлайн платформа за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение“ в партньорство с ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА.

Проектът беше изпълнен за период от две години от 22.05.2018 до 22.05.2020 г. в гр. Варна. В резултат на изпълнението на проекта, компанията разработи иновативен продукт – прототип на онлайн платформата CoLumbo за диагностициране на гръбначни заболявания базирана на съвременни инструменти за машинно обучение. Платформата предоставя нова услуга, която до този момент не съществува – персонализирано онлайн диагностициране на гръбначни проблеми, извършено от съвременни ИТ решения. Продуктът е базиран на уникален machine learning алгоритъм, чрез който се извършва разчитане на ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) изображения и комбиниране на тази информация с информация за медицинската история на пациентите, като предоставя цялостна и с висока точност диагностика на състоянието и съвети за лечение.

Проектът се реализира чрез дейности по извършване на изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативния продукт; създаване и тестване на бета версията на платформата; придобиване на ново оборудване и ползване на външни услуги за научноизследователска дейност.